TERMENI ȘI CONDIȚII UTILIZARE WEBSITE

 

SC BLOOM NEXT LEVEL SRL, cu sediul în București, str. Dinu Vintilă, Nr. 6B, Sector 2 înregistrată la ONRC sub nr. J40/12033/2022, CUI 44580651, în calitate de proprietar al Site-ului web

SITE – Domeniul aleha.ro si subdomeniile acestuia.

CONTINUT:

 • toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; 
 • conținutul oricărui e-mail trimis utilizatorilor sau clienților săi de către SC BLOOM NEXT LEVEL SRL prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; 
 • orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al SC BLOOM NEXT LEVEL SRL utilizatorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta; 
 • informații legate de produsele SC BLOOM NEXT LEVEL SRL
 • date referitoare la SC BLOOM NEXT LEVEL SRL, sau alte date confidențiale sau comerciale ale acesteia

UTILIZATOR – orice persoana care vizitează site-ul aleha.ro sau subdomeniile acestuia.

COMUNICARI COMERCIALE – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush, etc.) conținând informații generale si tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați vizualizat, informații cu privire la oferte sau promoții, precum si alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piața si/sau sondaje de opinie.

DATE CU CARACTER PERSONAL – orice informație privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”) astfel cum sunt definite de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor/ GDPR) 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agenția sau alt organism care, singur sau împreuna cu altele, stabilește scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

NEWSLETTER – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor si/sau promoțiilor desfășurate de către SC BLOOM NEXT LEVEL SRL într-o anumita perioada, fără nici un angajament din partea SC BLOOM NEXT LEVEL SRL cu referire la informațiile conținute de acesta.

 1. ASPECTE GENERALE

1.1. Documentul     stabilește     termenii     si     condițiile     de     utilizare     ai Siteului/Conținutului/Serviciului de către Utilizator in cazul in care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat intre SC BLOOM NEXT LEVEL SRL si acesta. Te rugam sa parcurgi cu atenție acest document pentru a preîntâmpina eventuale consecințe nedorite/ neplăcute, ce pot fi apreciate de către Utilizator ca având un impact negativ asupra datelor sale si/sau informațiilor furnizate companiei SC BLOOM NEXT LEVEL SRL.

Folosirea, inclusiv dar nelimitând-se la accesarea, vizitarea si vizualizarea Conținutului, implica acceptarea Utilizatorului la prezentele termeni si condiții; Utilizatorul se obliga sa monitorizeze permanent termenii si condițiile care pot fi actualizate, modificate si completate. In cazul unor neînțelegeri se aplica Termenii si condițiile valabile la momentul notificării acestuia in scris de către SC BLOOM NEXT LEVEL SRL.

1.2. Prin folosirea Siteului/Conținutului/, Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse Site-ului, Conținutului sau oricărui terț cu care Atzemos are încheiate contracte, in conformitate cu legislația romana in vigoare.

1.3. In cazul in care Utilizatorul nu este de acord si/sau nu accepta prezentul document privind termeni si condiții va trimite un e-mail pe adresa aleha@aleha.ro cu precizarea motivelor si/sau solicitărilor de realizare a modificărilor intervenite.

 1. CONTINUT

2.1. Conținutul, astfel cum este definit in preambul, incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusiva a SC BLOOM NEXT LEVEL SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare). 

2.2. Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut in orice alt context decât cel original intenționat de SC BLOOM NEXT LEVEL SRL, includerea oricărui conținut in afara site-ului SC BLOOM NEXT LEVEL SRL, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al SC BLOOM NEXT LEVEL SRL asupra conținutului precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al SC BLOOM NEXT LEVEL SRL. 

2.3. Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza în mod limitat conținutul site-ului numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederi ale prezentului document. 

2.4. In cazul in care SC BLOOM NEXT LEVEL SRL conferă Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intra-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform condițiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezintă un angajament contractual din partea SC BLOOM NEXT LEVEL SRL pentru respectivul Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui conținut, in timpul sau după expirarea acordului de utilizare. 

2.5. Niciun conținut transmis către Utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea SC BLOOM NEXT LEVEL SRL  si/sau al angajatului sau colaboratorului SC BLOOM NEXT LEVEL SRL care a mijlocit transferul de conținut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul conținut. 

2.6. Este interzisa orice utilizare a Conținutului in alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, in cazul in care acesta exista.

 1. CONTACT PENTRU UTILIZATORI

3.1. SC BLOOM NEXT LEVEL SRL publica pe website datele complete si corecte de identificare si contactare de către Utilizator. 

3.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului de magazin online prezent pe site, Utilizatorul declara si accepta sa fie contactat prin orice mijloc disponibil incluzând si mijloacele electronice, de către SC BLOOM NEXT LEVEL SRL (fără însă a exista o obligație din partea societății in acest sens) înțelegând ca prin completarea informațiilor cu privire la datele sale de contact, precum nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon etc. aceste date urmează a fi prelucrate si evidențiate in baza de date in scopul realizării tranzacției comerciale (vânzărilor), îmbunătățirii relațiilor comerciale, respectiv in scopul bunei desfășurări a activității economice si comerciale ale companiei. Pentru detalii si informații suplimentare legate de prelucrarea si administrarea datelor tale cu caracter personal, puteți consulta Politica de confidentialitate.  

3.3. Completarea parțiala sau integrala a formularului de contact si trimiterea acestuia nu reprezintă in nici un fel un angajament din partea SC BLOOM NEXT LEVEL SRL de a contacta Utilizatorul. 

3.4. Accesarea Site-ului, folosirea informațiilor prezentate in cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate SC BLOOM NEXT LEVEL SRL se realizează in mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Utilizatorului si SC BLOOM NEXT LEVEL SRL, considerând-se astfel ca acesta consimte primirea notificărilor din partea SC BLOOM NEXT LEVEL SRL in modalitate electronica si/sau telefonica, incluzând si comunicări prin e-mail, mesaje scurte (SMS) sau prin anunțuri pe site. 

3.5. Utilizatorului declara expres ca datele de contact furnizate ii aparțin (adresa de email, număr de telefon, adresa de livrare) si ca vor putea fi folosite de către SC BLOOM NEXT LEVEL SRL in comunicările sale cu Utilizatorul în scopurile permise. 

 1. FRAUDA

4.1. SC BLOOM NEXT LEVEL SRL nu solicita Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (email/telefonic/SMS/ etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale. 

4.2. Utilizatorul își asuma întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale personale. 

4.3. SC BLOOM NEXT LEVEL SRL își declina orice responsabilitate, in situația in care un Utilizator ar fi / este prejudiciat sub orice forma de către un terț care ar pretinde ca este/reprezintă interesele SC BLOOM NEXT LEVEL SRL. 

4.4. Utilizatorul va informa SC BLOOM NEXT LEVEL SRL asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact. 

4.5. SC BLOOM NEXT LEVEL SRL nu promovează mesajele sau practicile de tip ”SPAM”. Orice Utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de email. 

4.6. Comunicările realizate de către SC BLOOM NEXT LEVEL SRL prin mijloace electronice de comunicare la distanta (ex. e-mail) conțin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului. 

4.7. Următoarele scopuri vor fi considerate tentativa de fraudare a Siteului/Conținutul si/sau SC BLOOM NEXT LEVEL SRL. SC BLOOM NEXT LEVEL SRL își rezerva dreptul de a lua orice măsuri legale se impun împotriva următoarelor acțiuni:

 • accesarea datelor de orice tip ale altui Utilizator prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda. 
 • Alterarea sau modificarea conținutul Site-ului sau a oricărei corespondențe expediate prin orice modalitate de către SC BLOOM NEXT LEVEL SRL către Utilizator 
 • Afectarea performanțelor serverului/serverelor pe care rulează Site-ul. 
 • Accesarea sau divulgarea oricărui terț care nu are autoritatea legala necesara, conținutul expediat prin orice mijloc de către SC BLOOM NEXT LEVEL SRL către Utilizator atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului. 
 • Participarea in campanii promoționale sau efectuarea de tranzacții prin folosirea de date false (nume care nu sunt reale)
 1. LIMITARE DE RĂSPUNDERE

5.1.    SC BLOOM NEXT LEVEL SRL nu poate fi ținuta responsabila in nici un fel in fata niciunui Utilizator care utilizează Site-ul sau Conținutul, altfel decât in limita prezentului document.

5.2.    In cazul in care un Utilizator considera ca un Conținut expediat prin orice mijloc de către SC BLOOM NEXT LEVEL SRL violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze pentru detalii SC BLOOM NEXT LEVEL SRL, conform detaliilor de contact la aleha@aleha.ro.

5.3.    SC BLOOM NEXT LEVEL SRL nu ii conferă Utilizatorului dreptul de a descarcă sau de a modifica parțial si/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut in orice alta maniera, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are si/sau a obținut acces, in baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al SC BLOOM NEXT LEVEL SRL. 

5.4.    SC BLOOM NEXT LEVEL SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora. 

5.5.    SC BLOOM NEXT LEVEL SRL este exonerata de orice răspundere in cazul utilizării Site-ului si/sau al conținutului transmis către Utilizator, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al SC BLOOM NEXT LEVEL SRL, atunci când aceasta utilizare a 
conținutului poate sau produce pagube de orice natura Utilizatorului si/sau oricărui terț implicat in acest transfer de Conținut. 

5.6.    In limita prevederilor Termeni si Condiții, operatorii, administratorii si/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitând-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătura / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea intre Utilizator si oricare dintre cei care își fac promovare directa sau indirecta prin intermediul Siteului. 

 1. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

Utilizarea Site-ului, precum și contractele pentru cumpărarea produselor încheiate prin intermediul acestui Site vor fi guvernate de legislația romană.

Eventualele litigii care decurg din sau in legătură cu folosirea Site-ului web sau in legătură cu aceste tranzacții se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul SC BLOOM NEXT LEVEL SRL.

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul SC BLOOM NEXT LEVEL SRL este stabilită cu respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor si a legislației naționale in domeniul protecției datelor.

Pentru a cunoaște mai mult detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugam sa consultați Politica de confidentialitate a datelor cu caracter personal si Politica de cookies.

De asemenea, pentru orice solicitări sau nelămuriri privind protecția datelor, vă rugăm să ne contactați:

SC BLOOM NEXT LEVEL SRL
Email aleha@aleha.ro